top of page

Privacy verklaring 

STREETS DANCE COMPANY verzamelt jouw persoonsgegevens van zodra je gebruik maakt van ons contactformulier of inschrijvingsformulier op onze website https://www.streetsdc.com/ .

STREETS DANCE COMPANY verwerkt jouw persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt voor de volgende doelstellingen:

  • op basis van het legitieme belang om te kunnen antwoorden op jouw vragen of suggesties die je via het contactformulier hebt doorgegeven;

  • omdat dit noodzakelijk is om jouw inschrijving voor onze danslessen te kunnen voltooien; of

  • op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming [HD4] om je op de hoogte te kunnen houden van onze promoties. Je hebt steeds het recht om deze toestemming op elk ogenblik in te trekken.

STREETS DANCE COMPANY verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor intern gebruik. Jouw persoonsgegevens zullen dus niet worden doorgegeven aan derde partijen.

STREETS DANCE COMPANY verwijdert jouw persoonsgegevens van zodra ze niet langer nodig zijn voor bovenvermelde doelstellingen. Niettemin heb je steeds het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens op elk ogenblik te bekomen. Daarnaast heb je overeenkomstig de AVG andere rechten, zoals onder andere het recht op informatie over de persoonsgegevens die over jou worden verwerkt of het recht op een correctie van jouw persoonsgegevens indien deze incorrect of inaccuraat zouden zijn. Voor meer informatie omtrent jouw rechten, raadpleeg de relevante wetgeving.

Indien je jouw toestemming wenst in te trekken of andere rechten wenst uit te oefenen, kan je jouw verzoek indienen via brief naar Kasteelstraat 5 bus 3, 9200 Dendermonde of via e-mail naar streetsdc@outlook.com.  

Ga je niet akkoord met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, dan kan je steeds een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit. Meer info vind je op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

bottom of page